ˆ

Uchwały Rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1281
Data podjęcia
2011-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
49/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1282
Data podjęcia
2011-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
48/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1283
Data podjęcia
2011-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia i powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1284
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny Kowalewskiej
Nr aktu prawnego
XII/65/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1285
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego na likwidację składowiska odpadów niebezpiecznych
Nr aktu prawnego
XII/64/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1286
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry na realizację inwestycji
Nr aktu prawnego
XII/63/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1287
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XII/62/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1288
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011– 2026
Nr aktu prawnego
XII/61/2011
Status
Uchylony
Lp: 1289
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XII/60/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1290
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XII/59/2011
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji