ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

XLVIII/212/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XLVIII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: -

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zmieniony przez:

LV/244/2010, LI/224/2010

Utracił moc przez:

XII/59/2011

Treść:

Uchwała Nr XLVIII/212/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego:
  1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego:
    - jezdnia, chodnik – 8,00 zł,
    - pobocze, zieleniec – 4,00 zł,
  2. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 40,00 zł za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg,
  3. Opłatę za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego lub usługowego) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego - 0,20 zł,
  4. Opłatę za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego (opłata za jedną stronę baneru reklamowego) – 1,30 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXI/156/2004 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              

Wiesław Pietrzak          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-28 09:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-28 09:41:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć-Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 10:25:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5531 raz(y)