ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

XXXVI/167/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-01-29

Tytuł aktu:

W sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.”

Treść:

Uchwała Nr XXXVI/167/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 r.”
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ),
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się Program współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Węgorzewie           
Wiesław Pietrzak         

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-28 12:30:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik Serwisowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-28 12:31:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-03 09:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6193 raz(y)