ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-10 13:58:41 przez Karol Kładko