ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoDrukuj informacjęSprawa: zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Szczegóły informacji

zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2015-08-25 14:39:18

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Agnieszka Andrzejewska, Anna Rutkiewicz

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul.3 Maja 17B 11-600 Węgorzewo

Telefon kontaktowy

87-427-76-42, 87-427-76-43

Adres e-mail

budownictwo@powiatwegorzewski.pl

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy załączyć: 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Podstawa prawna

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poźn. zm. )

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony