ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:20 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa Sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie Karol Kładko
08:59:59 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku Rafał Gasik
08:59:52 Zmiana statusu elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku - status archiwalny Rafał Gasik
08:24:13 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu. Karol Kładko
08:19:01 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa Sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie Karol Kładko
08:18:36 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu. Przedmiotowa inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną Promesą Nr 01/2021/6112/PolskiLad Karol Kładko

Zmiany z dnia: 2022-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:26 Edycja elementu informacja Powiatowy Rzecznik Konsumentów Karol Kładko
12:37:00 Edycja elementu informacja Kadencja 2018 - 2023 Karol Kładko

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:36:01 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad najbliższej sesji Rady i Komisji Katarzyna Atkielska

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:15:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Radę Powiatu w Węgorzewie w 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Zbiorcza informacja o petycjach Karol Kładko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony