ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 85813
Dane kontaktowe 39132
Zadania Wydziałów 45609
Ewidencje i Rejestry 12441
Rada Powiatu 47
Skład Rady 57164
Komisje 20991
Uchwały Rady 3256012
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 108057
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 19398
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 196334
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 77990
Interpelacje i zapytania radnych 7268
Sesje Rady Powiatu 271
Zarząd Powiatu 26790
Skład Zarządu 19282
Uchwały Zarządu 2996949
Zamówienia publiczne 294753
Plan Zamówień Publicznych 22494
Zamówienia do 130 000 zł 92029
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 562961
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 223
Akty prawne 2885432
Uchwały Rady Powiatu 3046413
Uchwały Zarządu Powiatu 2992353
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 44316
Budżet 33352
Sprawozdania 98177
Wykaz mienia 16219
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 2025
2020 Rok 5075
2019 Rok 9695
2018 Rok 18492
2017 Rok 16954
2016 Rok 14995
2014 Rok 37864
2015 Rok 42618
Strategie, raporty, opracowania 51796
Konsultacje 6260
Raport o stanie powiatu 3755
Ochrona środowiska 16411
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 23107
Dom Pomocy Społecznej 15163
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11492
Powiatowy Dom Samopomocy 7238
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 25936
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7751
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8840
Zespół Szkół Zawodowych 6992
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9964
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 20250
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7924
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 29788
Zasady współpracy 36685
Konkursy Ofert 166137
Sprawozdania 24284
Konsultacje społeczne 26528
RDPP 10418
ZES 4227
Stowarzyszenia 8405
Fundusze unijne i granty 26704
Kontrole 9921
Kontrola zarządcza 35882
Audyt wewnętrzny 16066
Schemat procedur kontroli 3644
Kontrole zewnętrzne 1823
Kontrole Komisji Rewizyjnej 446
Biuro Rzeczy Znalezionych 43290
Wybory samorządowe 2010 19337
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 23582
Wybory samorządowe 2014 8358
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 18439
Wybory samorządowe 2018 15654
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 10525
Dostęp do Informacji publicznej 23311
Zgłoszenia budowy 96535
Petycje 19326
Starostwo Powiatowe 18052
Rada Powiatu 5606
Działalność lobbingowa 11051
Nieodpłatna pomoc prawna 27982
Dostępność 4730

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5695
Strona główna 62907
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 2083358
Redakcja Biuletunu 5025
Adres Redakcji 7831
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 9096
Mapa serwisu 5325
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20115

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 557505
Informacje o naborze 294046
Przetwarzanie danych osobowych 10351
« powrót do poprzedniej strony