ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 79418
Dane kontaktowe 38314
Zadania Wydziałów 40150
Ewidencje i Rejestry 11332
Rada Powiatu 47
Skład Rady 52033
Komisje 18279
Uchwały Rady 2712529
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 87485
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 15195
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 148003
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 59271
Interpelacje i zapytania radnych 5120
Zarząd Powiatu 25099
Skład Zarządu 17064
Uchwały Zarządu 2485815
Zamówienia publiczne 251861
Plan Zamówień Publicznych 18851
Zamówienia do 30 000 Euro 83334
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 475421
Akty prawne 2398502
Uchwały Rady Powiatu 2506211
Uchwały Zarządu Powiatu 2473398
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 37945
Budżet 27957
Sprawozdania 78968
Wykaz mienia 13711
Oświadczenia majątkowe 17518
2020 Rok 2845
2019 Rok 7994
2018 Rok 15589
2017 Rok 14859
2016 Rok 13415
2015 Rok 36623
2014 Rok 32465
Strategie, raporty, opracowania 44290
Konsultacje 5460
Raport o stanie powiatu 2332
Ochrona środowiska 14573
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 20941
Dom Pomocy Społecznej 13063
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9804
Powiatowy Dom Samopomocy 6387
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 22238
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6909
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 7998
Zespół Szkół Zawodowych 6293
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8681
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 17549
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6534
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 27034
Zasady współpracy 30966
Konkursy Ofert 136090
Sprawozdania 20164
Konsultacje społeczne 21441
RDPP 8476
ZES 3484
Stowarzyszenia 6810
Fundusze unijne i granty 23525
Kontrole 8922
Kontrola zarządcza 31032
Audyt wewnętrzny 13139
Schemat procedur kontroli 3087
Kontrole zewnętrzne 1183
Kontrole Komisji Rewizyjnej 313
Biuro Rzeczy Znalezionych 37085
Wybory samorządowe 2010 17568
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 20698
Wybory samorządowe 2014 7656
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 16070
Wybory samorządowe 2018 13245
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 8326
Dostęp do Informacji publicznej 20434
Zgłoszenia budowy 73812
Petycje 18139
Starostwo Powiatowe 12134
Rada Powiatu 3503
Działalność lobbingowa 8731
Nieodpłatna pomoc prawna 21578
Dostępność 2033

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5260
Strona główna 52952
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1782009
Redakcja Biuletunu 4600
Adres Redakcji 6812
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8214
Mapa serwisu 4618
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17138

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 473388
Informacje o naborze 242363
Zamówienia publiczne 347378
Przetwarzanie danych osobowych 8807
« powrót do poprzedniej strony