ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 83369
Dane kontaktowe 38817
Zadania Wydziałów 43499
Ewidencje i Rejestry 11989
Rada Powiatu 47
Skład Rady 54848
Komisje 19914
Uchwały Rady 3011666
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 99708
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 17484
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 176812
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 70015
Interpelacje i zapytania radnych 6293
Zarząd Powiatu 26009
Skład Zarządu 18307
Uchwały Zarządu 2771756
Zamówienia publiczne 275522
Plan Zamówień Publicznych 20673
Zamówienia do 30 000 Euro 88368
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 525221
Akty prawne 2680606
Uchwały Rady Powiatu 2806735
Uchwały Zarządu Powiatu 2765370
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 41561
Budżet 31186
Sprawozdania 89523
Wykaz mienia 15244
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 667
2020 Rok 4240
2019 Rok 8971
2018 Rok 17246
2017 Rok 16005
2016 Rok 14294
2014 Rok 35509
2015 Rok 40064
Strategie, raporty, opracowania 48587
Konsultacje 5923
Raport o stanie powiatu 3142
Ochrona środowiska 15588
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 22183
Dom Pomocy Społecznej 14220
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10734
Powiatowy Dom Samopomocy 6814
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 24052
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7377
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8406
Zespół Szkół Zawodowych 6670
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9386
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 19085
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7352
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 28642
Zasady współpracy 34320
Konkursy Ofert 148739
Sprawozdania 22520
Konsultacje społeczne 24244
RDPP 9553
ZES 3901
Stowarzyszenia 7715
Fundusze unijne i granty 25505
Kontrole 9452
Kontrola zarządcza 33925
Audyt wewnętrzny 14758
Schemat procedur kontroli 3402
Kontrole zewnętrzne 1567
Kontrole Komisji Rewizyjnej 387
Biuro Rzeczy Znalezionych 40487
Wybory samorządowe 2010 18574
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 22275
Wybory samorządowe 2014 8016
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 17377
Wybory samorządowe 2018 14596
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9553
Dostęp do Informacji publicznej 22058
Zgłoszenia budowy 86453
Petycje 18845
Starostwo Powiatowe 15885
Rada Powiatu 4799
Działalność lobbingowa 10094
Nieodpłatna pomoc prawna 24958
Dostępność 3443

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5484
Strona główna 59262
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1970394
Redakcja Biuletunu 4824
Adres Redakcji 7463
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8680
Mapa serwisu 4878
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18921

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 522965
Informacje o naborze 271394
Zamówienia publiczne 372813
Przetwarzanie danych osobowych 9680
« powrót do poprzedniej strony