ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 81751
Dane kontaktowe 38599
Zadania Wydziałów 42151
Ewidencje i Rejestry 11728
Rada Powiatu 47
Skład Rady 53757
Komisje 19238
Uchwały Rady 2885488
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 94454
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 16489
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 165259
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 65840
Interpelacje i zapytania radnych 5821
Zarząd Powiatu 25649
Skład Zarządu 17832
Uchwały Zarządu 2651729
Zamówienia publiczne 265697
Plan Zamówień Publicznych 19900
Zamówienia do 30 000 Euro 86871
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 504304
Akty prawne 2554533
Uchwały Rady Powiatu 2670819
Uchwały Zarządu Powiatu 2632254
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 40146
Budżet 29985
Sprawozdania 85448
Wykaz mienia 14654
Oświadczenia majątkowe 17518
2020 Rok 3800
2019 Rok 8584
2018 Rok 16588
2017 Rok 15551
2016 Rok 13961
2014 Rok 34289
2015 Rok 38656
Strategie, raporty, opracowania 46915
Konsultacje 5719
Raport o stanie powiatu 2805
Ochrona środowiska 15192
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 21687
Dom Pomocy Społecznej 13747
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10412
Powiatowy Dom Samopomocy 6650
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 23325
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7188
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8223
Zespół Szkół Zawodowych 6529
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9094
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 18466
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7027
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 28000
Zasady współpracy 32972
Konkursy Ofert 144610
Sprawozdania 21568
Konsultacje społeczne 23142
RDPP 9129
ZES 3732
Stowarzyszenia 7390
Fundusze unijne i granty 24747
Kontrole 9220
Kontrola zarządcza 32782
Audyt wewnętrzny 14087
Schemat procedur kontroli 3270
Kontrole zewnętrzne 1435
Kontrole Komisji Rewizyjnej 360
Biuro Rzeczy Znalezionych 39052
Wybory samorządowe 2010 18146
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 21617
Wybory samorządowe 2014 7871
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 16833
Wybory samorządowe 2018 14037
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9032
Dostęp do Informacji publicznej 21370
Zgłoszenia budowy 80630
Petycje 18490
Starostwo Powiatowe 14495
Rada Powiatu 4329
Działalność lobbingowa 9543
Nieodpłatna pomoc prawna 23546
Dostępność 2674

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5385
Strona główna 57022
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1884426
Redakcja Biuletunu 4728
Adres Redakcji 7200
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8481
Mapa serwisu 4743
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18207

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 503124
Informacje o naborze 259431
Zamówienia publiczne 362230
Przetwarzanie danych osobowych 9326
« powrót do poprzedniej strony