ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 91600
Dane kontaktowe 39964
Zadania Wydziałów 50671
Ewidencje i Rejestry 13369
Rada Powiatu 47
Skład Rady 61731
Komisje 23218
Uchwały Rady 3761068
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 123065
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 23414
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 237585
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 96294
Interpelacje i zapytania radnych 9264
Sesje Rady Powiatu 1832
Zarząd Powiatu 28255
Skład Zarządu 21633
Uchwały Zarządu 3476278
Zamówienia publiczne 332041
Plan Zamówień Publicznych 27161
Zamówienia do 130 000 zł 99735
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 631709
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1862
Akty prawne 3316678
Uchwały Rady Powiatu 3535540
Uchwały Zarządu Powiatu 3468752
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 49798
Budżet 38138
Sprawozdania 116053
Wykaz mienia 18319
Oświadczenia majątkowe 17518
2022 Rok 1850
2021 Rok 4690
2020 Rok 6479
2019 Rok 11095
2018 Rok 20616
2017 Rok 18646
2016 Rok 16335
2014 Rok 42311
2015 Rok 47425
Strategie, raporty, opracowania 58431
Konsultacje 6956
Raport o stanie powiatu 5349
Ochrona środowiska 18015
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 25537
Dom Pomocy Społecznej 16627
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 13097
Powiatowy Dom Samopomocy 8010
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 29386
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 8735
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 9859
Zespół Szkół Zawodowych 7628
Zespół Szkół Ogólnokształcących 11017
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 22589
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 9088
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 32412
Zasady współpracy 41535
Konkursy Ofert 186475
Sprawozdania 27875
Konsultacje społeczne 30974
RDPP 12057
ZES 4889
Stowarzyszenia 10088
Fundusze unijne i granty 29293
Kontrole 10781
Kontrola zarządcza 40230
Audyt wewnętrzny 18537
Schemat procedur kontroli 4220
Kontrole zewnętrzne 2425
Kontrole Komisji Rewizyjnej 584
Biuro Rzeczy Znalezionych 49680
Wybory samorządowe 2010 20997
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 26099
Wybory samorządowe 2014 8951
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 20411
Wybory samorządowe 2018 17826
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 12310
Dostęp do Informacji publicznej 25831
Zgłoszenia budowy 117148
Petycje 20446
Starostwo Powiatowe 23657
Rada Powiatu 7573
Działalność lobbingowa 13158
Nieodpłatna pomoc prawna 33679
Dostępność 7959

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 6048
Strona główna 70781
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 2395888
Redakcja Biuletunu 5418
Adres Redakcji 8742
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10034
Mapa serwisu 5894
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22686

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 625898
Informacje o naborze 335980
Przetwarzanie danych osobowych 11725
« powrót do poprzedniej strony