ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 83471
Dane kontaktowe 38829
Zadania Wydziałów 43670
Ewidencje i Rejestry 12011
Rada Powiatu 47
Skład Rady 54941
Komisje 19932
Uchwały Rady 3035430
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 100039
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 17519
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 177607
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 70393
Interpelacje i zapytania radnych 6357
Zarząd Powiatu 26051
Skład Zarządu 18348
Uchwały Zarządu 2794181
Zamówienia publiczne 276543
Plan Zamówień Publicznych 20807
Zamówienia do 30 000 Euro 88907
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 526980
Akty prawne 2699258
Uchwały Rady Powiatu 2827719
Uchwały Zarządu Powiatu 2785623
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 41705
Budżet 31360
Sprawozdania 90053
Wykaz mienia 15321
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 720
2020 Rok 4287
2019 Rok 8996
2018 Rok 17284
2017 Rok 16050
2016 Rok 14329
2014 Rok 35655
2015 Rok 40211
Strategie, raporty, opracowania 48729
Konsultacje 5944
Raport o stanie powiatu 3174
Ochrona środowiska 15620
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 22239
Dom Pomocy Społecznej 14277
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10786
Powiatowy Dom Samopomocy 6837
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 24140
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7392
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8420
Zespół Szkół Zawodowych 6702
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9428
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 19160
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7389
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 28719
Zasady współpracy 34483
Konkursy Ofert 149564
Sprawozdania 22606
Konsultacje społeczne 24421
RDPP 9606
ZES 3926
Stowarzyszenia 7740
Fundusze unijne i granty 25569
Kontrole 9469
Kontrola zarządcza 34052
Audyt wewnętrzny 14860
Schemat procedur kontroli 3412
Kontrole zewnętrzne 1580
Kontrole Komisji Rewizyjnej 389
Biuro Rzeczy Znalezionych 40565
Wybory samorządowe 2010 18595
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 22365
Wybory samorządowe 2014 8027
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 17452
Wybory samorządowe 2018 14625
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9629
Dostęp do Informacji publicznej 22095
Zgłoszenia budowy 87223
Petycje 18875
Starostwo Powiatowe 16013
Rada Powiatu 4860
Działalność lobbingowa 10147
Nieodpłatna pomoc prawna 25106
Dostępność 3482

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5495
Strona główna 59471
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1980306
Redakcja Biuletunu 4833
Adres Redakcji 7482
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8705
Mapa serwisu 4915
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18996

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 525122
Informacje o naborze 272697
Zamówienia publiczne 373832
Przetwarzanie danych osobowych 9716
« powrót do poprzedniej strony