ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 89314
Dane kontaktowe 39617
Zadania Wydziałów 48337
Ewidencje i Rejestry 12954
Rada Powiatu 47
Skład Rady 59815
Komisje 22293
Uchwały Rady 3558122
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 116157
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 21836
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 221269
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 88243
Interpelacje i zapytania radnych 8439
Sesje Rady Powiatu 1108
Zarząd Powiatu 27644
Skład Zarządu 20625
Uchwały Zarządu 3282178
Zamówienia publiczne 317669
Plan Zamówień Publicznych 24921
Zamówienia do 130 000 zł 95921
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 605995
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1056
Akty prawne 3133037
Uchwały Rady Powiatu 3333348
Uchwały Zarządu Powiatu 3288471
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 47769
Budżet 36233
Sprawozdania 108227
Wykaz mienia 17355
Oświadczenia majątkowe 17518
2022 Rok 423
2021 Rok 3732
2020 Rok 5899
2019 Rok 10542
2018 Rok 19838
2017 Rok 17960
2016 Rok 15753
2014 Rok 40646
2015 Rok 45512
Strategie, raporty, opracowania 55588
Konsultacje 6686
Raport o stanie powiatu 4614
Ochrona środowiska 17292
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 24379
Dom Pomocy Społecznej 16017
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12424
Powiatowy Dom Samopomocy 7696
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 27924
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 8310
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 9383
Zespół Szkół Zawodowych 7365
Zespół Szkół Ogólnokształcących 10584
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 21652
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8629
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 31352
Zasady współpracy 39506
Konkursy Ofert 177891
Sprawozdania 26282
Konsultacje społeczne 29253
RDPP 11337
ZES 4629
Stowarzyszenia 9308
Fundusze unijne i granty 28217
Kontrole 10463
Kontrola zarządcza 38559
Audyt wewnętrzny 17495
Schemat procedur kontroli 4000
Kontrole zewnętrzne 2167
Kontrole Komisji Rewizyjnej 527
Biuro Rzeczy Znalezionych 46853
Wybory samorządowe 2010 20316
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 25041
Wybory samorządowe 2014 8725
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 19558
Wybory samorządowe 2018 17000
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 11567
Dostęp do Informacji publicznej 24555
Zgłoszenia budowy 108616
Petycje 19958
Starostwo Powiatowe 21286
Rada Powiatu 6725
Działalność lobbingowa 12225
Nieodpłatna pomoc prawna 31458
Dostępność 6600

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5933
Strona główna 67313
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 2265505
Redakcja Biuletunu 5276
Adres Redakcji 8343
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 9654
Mapa serwisu 5737
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21562

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 597997
Informacje o naborze 318774
Przetwarzanie danych osobowych 11191
« powrót do poprzedniej strony