ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 83369
Dane kontaktowe 38817
Zadania Wydziałów 43500
Ewidencje i Rejestry 11990
Rada Powiatu 47
Skład Rady 54849
Komisje 19914
Uchwały Rady 3011714
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 99709
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 17484
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 176817
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 70055
Interpelacje i zapytania radnych 6293
Zarząd Powiatu 26010
Skład Zarządu 18307
Uchwały Zarządu 2771796
Zamówienia publiczne 275529
Plan Zamówień Publicznych 20675
Zamówienia do 30 000 Euro 88371
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 525226
Akty prawne 2680658
Uchwały Rady Powiatu 2806774
Uchwały Zarządu Powiatu 2765423
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 41563
Budżet 31220
Sprawozdania 89549
Wykaz mienia 15246
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 667
2020 Rok 4240
2019 Rok 8972
2018 Rok 17246
2017 Rok 16006
2016 Rok 14299
2014 Rok 35509
2015 Rok 40065
Strategie, raporty, opracowania 48590
Konsultacje 5923
Raport o stanie powiatu 3147
Ochrona środowiska 15588
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 22183
Dom Pomocy Społecznej 14220
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10735
Powiatowy Dom Samopomocy 6815
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 24054
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7378
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8407
Zespół Szkół Zawodowych 6671
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9386
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 19086
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7352
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 28643
Zasady współpracy 34321
Konkursy Ofert 148741
Sprawozdania 22520
Konsultacje społeczne 24244
RDPP 9554
ZES 3904
Stowarzyszenia 7715
Fundusze unijne i granty 25506
Kontrole 9452
Kontrola zarządcza 33926
Audyt wewnętrzny 14758
Schemat procedur kontroli 3402
Kontrole zewnętrzne 1567
Kontrole Komisji Rewizyjnej 388
Biuro Rzeczy Znalezionych 40487
Wybory samorządowe 2010 18574
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 22276
Wybory samorządowe 2014 8016
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 17378
Wybory samorządowe 2018 14597
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9554
Dostęp do Informacji publicznej 22058
Zgłoszenia budowy 86455
Petycje 18846
Starostwo Powiatowe 15887
Rada Powiatu 4813
Działalność lobbingowa 10096
Nieodpłatna pomoc prawna 24958
Dostępność 3444

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5485
Strona główna 59262
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1970427
Redakcja Biuletunu 4825
Adres Redakcji 7464
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8680
Mapa serwisu 4878
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18922

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 522970
Informacje o naborze 271398
Zamówienia publiczne 372816
Przetwarzanie danych osobowych 9682