ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 84144
Dane kontaktowe 38920
Zadania Wydziałów 44085
Ewidencje i Rejestry 12135
Rada Powiatu 47
Skład Rady 55474
Komisje 20204
Uchwały Rady 3088466
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 101731
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 17934
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 182217
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 72163
Interpelacje i zapytania radnych 6544
Zarząd Powiatu 26237
Skład Zarządu 18554
Uchwały Zarządu 2842833
Zamówienia publiczne 280997
Plan Zamówień Publicznych 21275
Zamówienia do 130 000 zł 89743
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 535647
Akty prawne 2748118
Uchwały Rady Powiatu 2879683
Uchwały Zarządu Powiatu 2834755
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 42312
Budżet 31829
Sprawozdania 91820
Wykaz mienia 15502
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 989
2020 Rok 4435
2019 Rok 9180
2018 Rok 17581
2017 Rok 16268
2016 Rok 14491
2014 Rok 36168
2015 Rok 40704
Strategie, raporty, opracowania 49363
Konsultacje 6031
Raport o stanie powiatu 3299
Ochrona środowiska 15819
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 22450
Dom Pomocy Społecznej 14447
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10928
Powiatowy Dom Samopomocy 6932
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 24586
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7500
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8522
Zespół Szkół Zawodowych 6793
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9581
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 19422
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7525
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 29014
Zasady współpracy 34852
Konkursy Ofert 153098
Sprawozdania 22984
Konsultacje społeczne 24928
RDPP 9775
ZES 3991
Stowarzyszenia 7877
Fundusze unijne i granty 25809
Kontrole 9560
Kontrola zarządcza 34525
Audyt wewnętrzny 15130
Schemat procedur kontroli 3475
Kontrole zewnętrzne 1650
Kontrole Komisji Rewizyjnej 406
Biuro Rzeczy Znalezionych 41234
Wybory samorządowe 2010 18796
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 22642
Wybory samorządowe 2014 8104
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 17688
Wybory samorządowe 2018 14883
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9845
Dostęp do Informacji publicznej 22371
Zgłoszenia budowy 89619
Petycje 18958
Starostwo Powiatowe 16414
Rada Powiatu 5030
Działalność lobbingowa 10362
Nieodpłatna pomoc prawna 25693
Dostępność 3698

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5532
Strona główna 60222
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 2002601
Redakcja Biuletunu 4874
Adres Redakcji 7588
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8795
Mapa serwisu 5091
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19272

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 533326
Informacje o naborze 278054
Zamówienia publiczne 378604
Przetwarzanie danych osobowych 9891