ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-29 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 405.7 KiB)
 • Treść oferty (PDF, 214.4 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2021-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg terenu Powiatu Węgorzewskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021, poz. 450, z późn. zm.)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie Cenowe (PDF, 372.4 KiB)
 • Formularz Ofertowy (PDF, 565.4 KiB)
 • Projekt Umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 230.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 405.7 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2020-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w miejscowości Olszewo Węgorzewskie, gmina Budry oraz rozbudowia chodnika w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe wraz z załącznikami nr 1 - nr 3 (DOC, 587.5 KiB)
 • Umowa na budowę chodnika Olszewo Wzór - Załącznik nr 4A (DOC, 488 KiB)
 • Umowa na rozbudowę chodnika Radzieje Wzór - Załącznik nr 4B (DOC, 488 KiB)
 • Projekt zgłoszeniowy, Projekt zagospodarowania terenu, Przedmiar robót - załączniki nr 5A,5B, 6A,6B,7A,7B (ZIP, 9.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 553.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 683 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2018-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg terenu Powiatu Węgorzewskiego w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017, poz. 1260, z późn. zm.)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie Cenowe (PDF, 349.2 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 107.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 124.1 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 92.1 KiB)
 • Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 60.4 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2017-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-31 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Treść Zapytania (PDF, 233.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis robót, dla których pełniona ma być funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego (DOC, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 1 MiB)
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy WŚBI.042.3.6.2017.LC (PDF, 223.5 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (PDF, 890.5 KiB)
 • Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (DOC, 114 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2017-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do skladania ofert (DOCX, 120.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 126.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy (DOCX, 158 KiB)
 • Protokół z zapytania cenowego i wybór oferty (PDF, 148.7 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2015-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-04 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Produkcja i Dostawa Tablic Rejestracyjnych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe - Zaproszenie do składania ofert na "Produkcję i Dostawę Tablic Rejestracyjnych" (PDF, 830.8 KiB)