ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu.

Szczegóły informacji

Przebudowę drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Powiat Węgorzewski

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-07-07 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-07-07 11:05:00

Ogłoszono dnia: 2022-06-21 przez

« powrót do poprzedniej strony