ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w Jakunowie i Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postepowania (PDF, 64.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-14
Data rozstrzygnięcia
2021-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
1/ Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie 2/ Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postepowania (PDF, 89.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-02-08
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-13
Data rozstrzygnięcia
2020-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 607.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-03-27
Data rozstrzygnięcia
2020-04-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 883.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-02-11
Data rozstrzygnięcia
2020-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1815N w miejscowości Sąkieły Małe, gm. Budry; Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N, na odcinku od skrzyżowania z DK63 w Perłach do miejscowości Biedaszki, w gminie Węgorzewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-01-31
Data rozstrzygnięcia
2020-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II zamówienia (PDF, 304.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-04
Data rozstrzygnięcia
2019-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-09-05
Data rozstrzygnięcia
2019-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Stręgiel, gm. Węgorzewo do końca miejscowości Kuty, gm. Pozezdrze, odcinek II i III. Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1598N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-06-10
Data rozstrzygnięcia
2019-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - II postępowanie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 691.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji