ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1813N w miejscowości Ołownik oraz 1732N i 1602N w miejscowości Pozezdrze w Powiecie Węgorzewskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki