ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.1 KiB)
 • Korekta informacji z otwarcia ofert w dniu 7.11.2019 r. (PDF, 225.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 (PDF, 306 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 (PDF, 280.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ po zmianie (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 350.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 453.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 515.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 476.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 487.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 448.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 536.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 372.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 510.6 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od nr 1 do nr 6 (DOCX, 475.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy (DOCX, 486.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 877.7 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOCX, 457.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 398.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 385.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-30 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach I Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 87 KiB)
 • SIWZ (DOC, 671.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1.1 do SIWZ (ZIP, 36 MiB)
 • Załącznik Nr 1.2 do SIWZ (ZIP, 37.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 49.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.9 KiB)