ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnegoDrukuj informacjęSprawa: Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego

Szczegóły informacji

Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia

Ogłoszono dnia: 2015-06-05 12:56:14

Termin załatwienia

Do 15 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa

Anna Czapska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, pok. 33

Telefon kontaktowy

87-427-76-70

Adres e-mail

edukacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

 • rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek z prośbą o skierowanie dziecka do placówki kształcenia specjalnego (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie), we wniosku powinny być zawarte informacje dotyczące: typu szkoły ( szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna ze wskazaniem zawodu, szkoła przysposabiająca do pracy), do której dziecko winno uczęszczać, a także informacja o chęci korzystania przez dziecko z internatu Ośrodka.
 • starosta wydaje decyzję o skierowaniu dziecka do kształcenia specjalnego

Miejsce odbioru

Osobiście w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, pok. 33 lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

 • wniosek rodziców (opiekunów prawnych) do starosty węgorzewskiego z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie, (zał. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr.6,).
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

Czas realizacji

Do 15 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Uwagi

Starosta Powiatu Węgorzewskiego kieruje również dzieci i młodzież do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, w przypadku gdy, funkcjonująca na terenie powiatu placówka nie zapewnia kształcenia i wychowania zgodnie z rodzajem zaburzeń i odchyleń rozwojowych ucznia.

Podstawa prawna

 • Art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.),
 • Rozp. MEN z 18.12.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072; z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Czapska Data wytworzenia informacji: 2015-06-05
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Czapska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-05 11:39:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-05 12:56:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:37:31
Artykuł był wyświetlony: 1391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu