ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 136/2017

Szczegóły informacji

136/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2017-03-07

Data podjęcia/podpisania: 2017-03-07

Tytuł aktu:

W sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2017-2019 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03.IZ.00-28-0073/16 pt. ”Silna i zdrowa rodzina” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Treść:

Uchwała Nr 136/2017
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 07 marca 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2017-2019 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03.IZ.00-28-0073/16 pt. ”Silna i zdrowa rodzina” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2016r .poz. 814) oraz na podstawie art. 35a ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacjo zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046), Zarząd Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2017-2019 projekt konkursowy pt. „Silna i zdrowa rodzina” w ramach naboru RPWM.11.02.03.IZ.00-28-0073/16 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
 
§ 2
 
Deklaruje się własny udział finansowy w wysokości 34 500,00, który stanowi 5,8 % zatwierdzonej kwoty na lata 2017-2019, wynoszącej 594 797,50 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
STAROSTA
Halina Faj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jurkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 11:43:25
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 11:43:28
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 11:43:28
Artykuł był wyświetlony: 1038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu