ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/187/2017

Szczegóły informacji

XLI/187/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XLI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026

Zmieniony przez:

XLII/191/2018, XLIV/205/2018, XLV/207/2018, XLVI/212/2018, XLVII/218/2018, XLVIII/220/2018, XLIX/226/2018, L/229/2018

Treść:

Uchwała XLI/187/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 grudnia 2017r.
 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868.),
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
  1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXIX/118 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026 z późniejszymi zmianami.
§ 2
  1. Ustala się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 4
Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik nr 3.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2018 r.
 
 
 
      Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie         
Maciej Zmitrowicz       
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 14:46:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 12:35:00
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 12:54:51
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:19:05
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu