ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: L/228/2018Drukuj informacjęAkt prawny: L/228/2018

Szczegóły informacji

L/228/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: L

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-09-27

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 4172, opublikowano dnia: 2018-10-03

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA L/228/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 września 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok       
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1 
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.081.641,02 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 38.698.150,33 zł, z czego
       a. wydatki jednostek budżetowych 34.245.096,10  zł , w tym:
        * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.672.273,75  zł,
        * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.572.822,35 zł,
      b. dotacje na zadania bieżące 480.473,22 zł,
      c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.645.799,96 zł, 
      d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.124.781,05 zł,
      e. obsługa długu 202.000,00  zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 7.383.490,69  zł, z czego:
       a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  6.504.402,69  zł w tym:
        * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.421.274,30  zł
       b. pozostałe wydatki majątkowe 879.088,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.974.287,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.
7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  797.535,89 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 655.090,05 zł oraz nadwyżka budżetu za 2017 rok w wysokości 142.445,84 zł.
8. Przychody budżetu wyniosą 1.586.285,89 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.2.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.        
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Maciej  Zmitrowicz         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-02 12:20:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-02 12:30:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:45:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony