ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/203/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/203/2022

Szczegóły informacji

XLIII/203/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-26

Data wejścia w życie: 2022-05-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 2543, opublikowano dnia: 2022-05-27

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok

Na podstawie:

          Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.  poz. 305) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 62.519.866,00 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 48.783.366,00 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 433.403,71 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 13.736.500,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 66.751.162,02 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 50.199.196,95 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 47.400.310,53 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.113.019,55 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.287.290,98 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 565.974,44 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.594.144,14 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 463.767,84 zł,
   5. obsługa długu 175.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 16.551.965,07 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.536.965,07 zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 15.000,00 zł
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  4.231.296,02 zł,  którego źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 606.578,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 1.624.718,01 zł (w tym: 1.601.379,58 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
 5. Przychody budżetu wyniosą 5.231.296,02 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Halina Faj                

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony