ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 206/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 206/2022

Szczegóły informacji

206/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-11

Data wejścia w życie: 2022-05-11

Tytuł aktu:

w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego

Na podstawie:

        Działając na podstawie  par. 3 pkt. 1 oraz par. 10, pkt. 1 załącznika Nr 1 do  Uchwały Nr XVII/74/2016 Rady Powiatu  w Węgorzewie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji  i trybu działania RDPP Powiat Węgorzewskiego, w związku z  art. 41f, pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,
z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490, z 2022r. poz. 857), Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
Wskazuje się  panią Katarzynę Sowę, przedstawiciela  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie do reprezentowania Zarządu Powiatu w Węgorzewie, w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego.
 
§ 2
 
Osoba wskazana w § 1 niniejszej uchwały pełni swoją funkcję do końca kadencji obecnego składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz
« powrót do poprzedniej strony