ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
701 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków 231/2009 Obowiązujący
702 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku 230/2009 Obowiązujący
703 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok 229/2009 Obowiązujący
704 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany uchwały Nr 111/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 228/ 2009 Obowiązujący
705 2009-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Węgorzewie do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 227/ 2009 Obowiązujący
706 2009-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 226/2009 Obowiązujący
707 2009-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Konkursu Ofert 2009 225/2009 Obowiązujący
708 2009-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany dokumentów zatwierdzonych Uchwałą Nr 95/2007 Zarządu Powiatu w Węgorzewie, z dnia 17 grudnia 2007 roku dla oferentów ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 224/2009 Obowiązujący
709 2009-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i innych odpowiedzialności 223/2009 Obowiązujący
710 2009-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2009 rok 222/2009 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu