Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIX/283/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wicestarosty
Nr aktu prawnego
LIX/282/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
LIX/281/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
Nr aktu prawnego
293/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023– 2030
Nr aktu prawnego
LVIII/280/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/279/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
292/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
291/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023– 2030
Nr aktu prawnego
LVII/278/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVII/277/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji