ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Budry zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXVI/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programu w zakresie realizacji zadań dotyczących sportu i rekreacji w Powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXVI/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”
Nr aktu prawnego
XXXVI/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/144/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 marca 2021roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/166/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 września 2021 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełno-sprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/144/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 marca 2021 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1977 N w msc. Przerwanki (działka nr 279/2 obręb Przerwanki, gmina Pozezdrze) dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Nr aktu prawnego
XXXV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/162/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji